Maandelijks archief: november 2013

#Knie-update 125. Nog een verschil tussen mannen en vrouwen?

Vrouwen lopen meer risico op een scheur van de voorste kruisband in vergelijking met mannen (zie ook #Knie-updates 110, 106, 104, 85, 82). Wünschel et al hebben de kinematica en belastingpatronen van de knie vergeleken tussen mannen en vrouwen. De auteurs vonden dat bij een squat beweging, 20% hogere quadricepskracht optrad bij vrouwen. De auteurs concluderen dat vrouwen een verhoogde noodzaak hebben tot musculaire stabilisatie van het kniegewricht. De tibio-femorale kinematica (antero-posterieur, medio-lateraal, endorotatie en varus-valgus rotatie) was niet verschillend tussen mannen en vrouwen.

Referentie:
Wünschel et al. Gender differences in tibio-femoral kinematics and quadriceps muscle force during weight-bearing knee flexion in vitro. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2013) 21:2557-2563

#Knie-update 124. Welke patiëntfactoren beïnvloeden de revalidatie na een voorste kruisbandoperatie?

Ward de Valk et al. hebben een fraaie meta-analyse verricht naar de patiënt- en letselfactoren die de revalidatie beïnvloeden na een voorste kruisbandreconstructie van de knie.
Zij concluderen dat de volgende factoren leiden tot een beter functionele uitkomst na een voorste kruisbandoperatie:

  1. mannelijk geslacht
  2. leeftijd < 30 jaar
  3. operatie < 3 maanden
  4. hoog niveau van activiteit

Roken, een hoog BMI, verminderde quadricepskracht en beperkingen in kniefunctie bleken ongunstig voor de revalidatie na de voorste kruisbandoperatie. Er is geen relatie gevonden tussen de mate van voor achterwaartse instabiliteit en postoperatieve revalidatie.
Als voormalig studentbegeleider van Ward de Valk in het Orthopedisch Centrum Máxima Eindhoven feliciteer ik hem met deze mooie publicatie.

Referentie:
de Valk E.J. et al. Preoperative patient and injury factors of succesful rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction with single-bundle techniques. Arthroscopy 2013, 29-11:1879-1895

#Knie-update 123. Timing voorste kruisbandoperatie?

Een voorste kruisbandruptuur van de knie komt regelmatig voor bij sporters. Een voorste kruisbandletsel kan leiden tot een instabiele knie, vooral bij draaimomenten en pivoterende sporten zoals voetbal, hockey en zaalsporten. In dat geval is een voorste kruisbandreconstructie mogelijk.

Er is geen consensus over de timing van een voorste kruisbandoperatie. Theoretische voordelen van een spoedige operatie zijn een snellere “return tot sports” en minder risico op nieuwe knieletsels zoals een meniscusscheur of kraakbeenschade, welke kunnen leiden tot een versnelde knie-artrose. Voordelen van een uitgestelde operatie zijn grotere spierkracht en betere kniefunctie met een verminderd risico op artrofibrose (forse beperking van buiging en/of strekking van de knie, zie ook #Knie-update 118).

Andernord et al hebben deze maand een systematic review gepubliceerd getiteld Timing of surgery of the anterior cruciate ligament. Na analyse van 22 artikelen (Level I en II studies) over dit onderwerp concluderen de auteurs dat er geen verschil is in subjectieve en objectieve uitkomst tussen een spoedige en een uitgestelde voorste kruisbandreconstructie. 

Referentie:
Andernord  D et al. Timing of surgery of the anterior cruciate ligament. Arthroscopy 2013 Vol 29, No 11 (November): 1863-1871