Maandelijks archief: augustus 2013

#Knie-update 119. Lachman test meest betrouwbaar voor VKB letsel

Hoe stel je betrouwbaar de diagnose acute volledige scheur van de voorste kruisband na een knieletsel? C. van Eck et al. hebben een meta-analyse verricht van de beschikbare literatuur. De onderzoekers uit Amsterdam en Pittsburgh (USA) hebben de sensitiviteit en specificiteit van drie testen onderzocht: Lachman test, voorste schuiflade test en Pivot test. Zij hebben tevens de uitkomsten van deze testen vergeleken bij patiënten in een poliklinische of een operatiekamer setting (dus zonder of met anesthesie).

De auteurs concluderen dat de Lachman test de hoogste sensitiviteit heeft in zowel de poliklinische (0.81) als de operatiekamer setting (0.91) om een acute volledige ruptuur van de voorste kruisband te diagnosticeren. In een poliklinische setting hebben alle drie de testen een vergelijkbare specificiteit voor deze diagnose. In de operatiekamer setting, heeft de Pivot test de hoogste specificiteit (0.98) voor de diagnose acute volledige ruptuur van de voorste kruisband.

Referentie:
C.F. van Eck, M.P.J van den Bekerom, F.H. Fu, R.W. Poolman, G.M.M.J. Kerkhoffs. Methods to diagnose acute anterior cruciate ligament rupture: a meta-analysis of physical examinations with and without anaesthesia. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2013) 21:1895-1903

#Knie-update 118. Kruisband wel of niet laten opereren op ski-vakantie?

Afbeelding
Elk jaar is een piek in het aantal voorste kruisbandscheuren tijdens het skiseizoen. Een vervelend letsel, zeker als het in het buitenland gebeurt. Een complicatie van een te spoedige operatie bij dit letsel is een stijve knie, met levenslange beperkingen in bewegen en sport  (= artrofibrose). Nederlanders op vakantie, vooral in Oostenrijk, krijgen vaak te horen dat zij hun knie aldaar meteen moeten laten opereren. Is dat wel verstandig?

Ik heb in mijn praktijk een aantal patiënten die hun voorste kruisband hebben laten opereren in Oostenrijk en vervolgens een vervelende beperking van de kniebeweging overhielden ondanks een langdurige revalidatie. Als ik een lezing geef over dit onderwerp, geef ik het voorbeeld van een 19 jarig Oranje elftal hockeyster, die na de operatie (op de dag van het letsel), nooit meer fatsoenlijk heeft kunnen lopen, laat staan hockey spelen wegens een artrofibrose van haar knie. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kans op de complicatie artrofibrose < 1 % is na een knie-operatie, indien de knie aan drie voorwaarden voldoet vóór de operatie:

  1. Volledig kunnen buigen en strekken voor de knie
  2. Weinig zwelling van de knie
  3. Een goed looppatroon (Millet et al Am J Sports Med 2001).

Dit vergt tijd maar is essentieel voor een goed resultaat na de operatie.  Deze kennis is ook geïntegreerd in de nieuwe Evidence Based Statement Voorste Kruisband Revalidatie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Deze maand is een artikel gepubliceerd van Hetsroni et al over de behandeling van recreatieve skiërs met een voorste kruisbandletsel van de knie: wel of niet acuut opereren?  In het onderzoek is de diagnose voorste kruisbandscheur bevestigd door een MRI scan van de knie. Conclusie van de auteurs:
Recreational alpine skiers who sustain anterior cruciate ligament injury should be re-evaluated at 6-12 weeks after the injury rather than being operated acutely. If they have negative Lachman and pivot shift tests at that point, they can be treated without surgery since good outcome and normal knee anterior laxity at more than 2 years after the injury is expected.”

Samengevat is het dus verstandig om, na een skiletsel, de knie gedurende de eerste weken te revalideren naar een optimale conditie (zie criteria eerder vermeld), waarna de keuze voor wel of niet opereren van de voorste kruisband betrouwbaar kan worden gemaakt. Dit voorkomt onnodige ingrepen en beperkt de kans op artrofibrose.

Referentie:
Hetsroni I et al. Nonoperative treatment for anterior cruciate ligament injury in recreational alpine skiers (2013)  Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 21:1910-1914