Maandelijks archief: mei 2013

#Knie-update 113. Knieprothese: hoe rijker, hoe beter?

Barrack et al hebben een studie verricht bij 601 patiënten, 1-4 jaar na na een totale knieprothese operatie. Zij hebben geconstateerd dat patiënten met hogere inkomens (> 25.000 USD) meer tevredenheid en een betere kniefunctie laten zien dan patiënten met een lager inkomen. Geslacht speelt ook een rol: vrouwen zijn, in vergelijking met mannen, minder tevreden en hebben ook een slechtere kniefunctie dan mannen.

Referentie:
Barrack RL. Impact of Socioeconomic Factors on Outcome of Total Knee Arthroplasty. Clin Orthop Rel Res. April 2013

#Knie-update 112. Collateraalbandletsels knie: update 2013

Tijdens het ISAKOS 2013 Congress, is een fraai symposium georganiseerd met als titel Evidence Based Treatment of Collateral Ligaments. Een fraaie update van de behandeling van zowel mediaal als posterolaterale hoek van de knie. Enkele belangrijke g=feiten:

 • Mediaal collateraal band (MCL) letsels genezen middels een adequate 6 weken brace behandeling
 • een gecombineerd voorste kruisband (VKB) letsel en MCL letsel dient eerst behandeld te worden met een brace ter genezing van de MCL
 • Graad 1 en 2 MCL letsels genezen volledig met eerder beschreven behandeling mits op tijd behandeld (< 2 weken) . Graad 3 letsels genezen in 80%. Bij de resterende 20% kan de mediale secundair met een mediale reconstructie worden behandeld.  Laprade heeft een wetenschappelijk bewezen anatomische mediale reconstructie beschreven met goed resultaat. Hierbij wordt een donor semitendinosuspees in 2 stukken gebruikt ter reconstructie van de oppervlakkig MCL en posteromediale ligament/posteromediale hoek.
 • Acute posterolaterale instabiliteit kan alleen worden gereconstrueerd < 2 weken na het letsel.  Echter blijkt een secundaire reconstructie net zo goed te functioneren. Ook hiervoor heeft Laprade een posterolaterale anatomische reconstructie beschreven met behulp van een achilespeesdonor in 2 stukken ter reconstructie van de 3 essentiële structuren voor posterolaterale stabiliteit: de laterale collateraalband (LCL), popliteuspees en het popliteofibulair ligament.
 • Chronische posterolaterale instabiliteit bij varus beenas dient primair te worden behandeld met een beenstandverandering, een osteotomie. 38% van de patiënten heeft hierna geen problemen meer van knie-instabiliteit en hoeven dan ook geen aanvullende ligamentaire reconstructies te ondergaan.
 • Er wordt wel eens beweerd dat hamstring VKB reconstructies bij een graad 2 restinstabiliteit van de MCL dient te worden verricht met een knieschijfpees graft (bone patellar tendon bone) of allograft, omdat het verwijderen van de hamstring van de patiënt de mediale instabiliteit zou verslechteren. Dit is uitgebreid besproken tijdens dit symposium. Er is GEEN wetenschappelijk bewijs om deze uitspraak te ondersteunen.

Voor een volledig update zie behandeling van gecombineerde VKB en collateraalband letsels

Referentie: 
Evidence Based Treatment of Collateral Ligaments, chair Prof Dr R. Laprade
Isakos 2013 Congress; May 12, 2013 (Toronto, Canada)

#Knie-update 111. Update 2013 VKB @ISAKOS 2013 Congress

Tijdens het ISAKOS 2013 Congress zijn de laatste epidemiologische updates over voorste kruisband (VKB) letsels gepresenteerd in het symposium ACL Injury Prevention. Enkele feiten:

 • “ACL surgery does not prevent osteoarthritis, even after perfect reconstruction”
 • 90% van VKB rupturen worden veroorzaakt door sport
 • 70%van VKB rupturen zijn ‘noncontact’ letsels
 • VKB ruptuur is derde meest voorkomende diagnose van alle kniesport letsels (meniscus eindigt op plaats 4)
 • “Football” belangrijkste oorzaak VKB ruptuur (zowel American football als soccer)
 •  Onder de leeftijd van 18 jaar komen bij jongens meer VKB rupturen voor in de groeifase (12-16 jaar), bij meisjes meer na voltooiing van de groei (tussen 14-18 jaar)
 • VKB preventie programma’s zijn effectief in verminderen van risico op VKV letsels bij sporters (zie #Knie-update 110)

Referentie:
ACL Injury Prevention Symposium, chair L. Engebretsen
May 13, 2013 (ISAKOS Congress 2013. Toronto, Canada)

#Knie-update 110. Waarom scheurt de voorste kruisband?

Update vanaf het grootste sportcongres ter wereld: ISAKOS 2013. Sport is de oorzaak van 90% van voorste kruisbandletsels van de knie. In 70% van de letsels is de oorzaak een noncontact trauma, dwz dat er geen direct contact is met tegenspelers. Koga et al. hebben gedocumenteerd hoe een voorste kruisbandletsel bij sporters ontstaat. Het trauma mechanisme is gedefinieerd aan de hand van video analyse in samenwerking met het Oslo Trauma Research Center (prof dr Engebretsen).

Het neerkomen van het been leidt tot hoge grond reactie krachten met een valgiserend trauma van de knie. Deze ‘valgus loading’ leidt tot axiale compressie van het laterale compartiment van de knie. De compressie in het laterale compartiment leidt, vanwege de posterieure ‘tibia slope’ en convexiteit van het laterale tibiaplateau,  tot een anterieure translatie van de tibia tov het femur evenals interne rotatie van de knie. Op dat moment scheurt de voorste kruisband. Koga et al. hebben ook aangetoond dat sporters met een voorste kruisbandscheur een grotere posterieure ‘tibia slope’ hebben dan sporters die niet hun vkb scheuren. Er zit dus een predispositie tot letsel in de anatomie van de knie. Nadat de voorste kruisband is gescheurd, draait de knie in exorotatie. Het primaire valgiserend trauma is ook de reden dat veel sporters vaak een mediaal collateraalband letsel hebben naast de scheur van de voorste kruisband.
De beweging van de heup speelt ook een rol bij het trauma mechanisme van de voorste kruisbandscheur. Koga et al hebben aangetoond dat het landen op een been met de heup in extensie mede een oorzaak is voor een knieletsel. Normaliter landt iemand met de heup en knie in flexie. Indien de heup in extensie is bij het landen, is er meer kans op een voorste kruisbandscheur van de knie door toegenomen voorachterwaartse beweging in de knie met spanning op de voorste kruisband.

Het trauma mechanisme van de voorste kruisbandscheur bleek bij alle sporters op deze manier te ontstaan. Dit is basis voor effectieve preventieprogramma’s waarbij sporters wordt geleerd om de heup te buigen, en knie-valgus en -interne rotatie te beperken bij landen op het been. In Noorwegen zijn deze preventieprogramma’s verplicht voor alle vrouwelijke handbalspeelsters. Er is wetenschappelijk aangetoond dat, dankzij dit preventieprogramma, significant minder letsels van de voorste kruisband voorkomen. In Nederland is er helaas weinig animo om dit soort preventieprogramma’s in te stellen.

#Knie-update 109. Welke vragenlijst na VKB operatie: IKDC of KOOS?

Patient Reported Outcome measures (PROM) zijn steeds belangrijker om de kwaliteit van zorg te registreren. Er is nog discussie over de beste vragenlijst bij een letsel of operatie. Van Meer et al. hebben recent een artikel gepubliceerd getiteld Knee injury and osteoarthritis outcome  score (KOOS) or international knee documentation committee (IKDC) subjective knee form: which questionnaire is most useful to monitor patients with an anterior cruciate ligament rupture in the short term?

De auteurs concluderen dat de  IKDC subjectieve vragenlijst beter is dan de KOOS vragenlijst voor beoordeling van patiënten met recente voorste kruisbandletsels alsmede de evaluatie 1 jaar na een voorste kruisbandreconstructie.

Referentie:
Meer van et al. Knee injury and osteoarthritis outcome score or international knee documentation committee subjective knee form: which questionnaire is most useful to monitor patients with an anterior cruciate ligament rupture in the short term? Arthroscopy 2013;29:4:701-715