Maandelijks archief: april 2014

#Knie-update 132. Jonge sporters meer risico op reruptuur VKB evenals letsel andere knie

Letsels van de voorste kruisband (VKB) kunnen op alle leeftijden voorkomen. De jongste patient in mijn praktijk is 5 jaar oud en ik heb nu in de afgelopen 2 jaar, ruim 20 kinderen < 12 jaar oud gezien met een VKB scheur na sportactiviteit. Dit letsel heeft voor sporters maar zeker voor kinderen drastische consequenties. De behandeling van kinderen met een VKB ruptuur blijft een controversieel onderwerp. Wereldwijd komt er onder kniespecialisten wel steeds meer consensus dat het verstandig lijkt om te wachten tot het kind is uitgegroeid alvorens een VKB reconstructie wordt verricht. Dit betekent wel een aanpassing in sportactiviteit en evt. dragen van brace.

Helaas blijkt dat, bij jonge patiënten (<20 jaar), de kans op een nieuwe scheur van de VKB ( = graft ruptuur) groter is evenals de kans dat ze de contralaterale (andere knie) VKB scheuren nadat ze terugkeren op sportniveau na een VKB reconstructie. Mogelijk is er een genetische of anatomische oorzaak in de knie die de verhouding tussen belasting versus belastbaarheid verstoort bij sport. Webster et al hebben dit onderzocht in een 3 jaar follow-up van 561 patiënten na een voorste kruisbandreconstructie van de knie. Onderzocht zijn incidentie van VKB graft ruptuur en ruptuur van de contralaterale VKB in relatie tot de familiegeschiedenis, activiteitniveau, leeftijd, geslacht, traumamechanisme, meniscus- en kraakbeenletsel evenals diameter van de graft die werd gebruikt voor de VKB reconstructie.

Gemiddeld 80 weken na de operatie, hadden 25 patiënten een VKB graft ruptuur en was bij 42 patiënten een scheur van de contralaterale VKB ontstaan. De hoogste incidentie van nieuw VKB letsel kwam voor bij patiënten die < 20 jaar oud waren ten tijde van de VKB reconstructie (in deze groep had 29% had een nieuw letsel aan VKB reconstructie of een VKB ruptuur in de andere knie). De terugkeer naar pivot sporten (zoals voetbal, hockey, korfbal en andere zaalsporten) veroorzaakte een 3.9x hogere kans op een scheur van de VKB graft evenals een 5x hogere kans op een scheur van de contralaterale VKB. Een positive familie anamnese voor VKB letsel verdubbelde de kans op een VKB graft ruptuur evenals een contralaterale VKB ruptuur.

Conclusie van de auteurs: “This high reinjury rate is of concern and has implications for the preoperative advice that is given to younger patients regarding the risk of further injury after ACL reconstruction and postoperative management.”

Referentie:
Webster KE. Am J Sports Med. 2014;doi:10.1177/0363546513517540.