Maandelijks archief: september 2014

#Knie-update 141. Vrouw en voorste kruisbandletsel: een slechte combinatie?

Knieblessures komen vaak voor bij sporters, o.a. bij voetbal, hockey en zaalsporten. Een scheur van de voorste kruisband is een ernstig knieletsel. Dit komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (zie ook #knie-update 125). Recent onderzoek heeft aangetoond dat de kans op een voorste kruisbandscheur bij voetbalsters nog groter is bij vermoeidheid. Cortes et al. hebben een studie hierover gepubliceerd waarin zij aantonen dat de beweging van de knie verandert bij meer dan 50% vermoeidheid, met als gevolg een verminderde controle over de knie bij vrouwen. Dit verhoogt de kans op een voorste kruisbandscheur bij onverwachte bewegingen tijdens sport [1]. Niet alleen hebben vrouwen meer kans op een knieblessure, een andere recente studie toont aan dat een operatie van de voorste kruisband (=voorste kruisbandreconstructie) bij vrouwen slechtere resultaten laat zien in vergelijking met mannen. Dit slechtere resultaat was onafhankelijk van het soort operatietechniek (single- of double bundle reconstructie, voor meer details over deze technieken zie #Knie-update 129) [2]. Referenties: 1. Cortes et al. Knee kinematics is altered post-fatigue while performing a crossover task (2014) Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 22:2202-2208 2.  Aldrian et al. Gender differences following computer-navigated single- and double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction (2014) Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 22:2145-2152