Maandelijks archief: september 2013

#Knie-update 122. Hyaluronzuurinjecties knie zinvol?

De behandeling van knie-artrose is meestal conservatief. Een operatie is pas de laatste keus nadat conservatieve behandelingen hebben gefaald. Hyaluronzuur injecties kunnen een rol spelen in de behandeling van pijn bij knie-artrose. Er is discussie over de effectiviteit van deze injecties in de knie. Een recente meta-analyse van Miller et al. concludeert dat hyaluronzuur injecties zinvol kunnen zijn bij milde artrose.

De onderzoekers analyseerden 29 studies en vergeleken 4,866 patiënten met knie-artrose die een injectie met hyaluronzuur of een placebo ontvingen. Er was een significante verbetering van pijn en functie tussen 4 en 26 weken bij de hyaluronzuur groep patiënten. De onderzoekers vonden geen significant verschil in behandeling gerelateerde “serious adverse events” of terugtrekken uit de studie.

Referentie:
Miller LE. US-Approved Intra-Articular Hyaluronic Acid Injections are Safe and Effective in Patients with Knee Osteoarthritis: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized, Saline-Controlled Trials. Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2013 doi:10.4137/CMAMD.S12743.

#Knie-update 121. Voorste kruisbandoperatie en toekomstig knie-artrose: update 2013

Op het 30ste Jubileum Congres van de AGA (Arthroscopie vereniging van Duitstalige landen) zijn diverse studies gepresenteerd over de lange termijnsgevolgen van voorste kruisband (VKB) operaties van de knie. Dit valt samen met onze publicatie over dit onderwerp in de laatste KSSTA (sept 2013), ook op dit AGA congres gepresenteerd. Wij hebben in een level II prospectieve, 10 jaar follow-up studie, laten zien dat een VKB reconstructie met hamstringpezen leidt tot significant herstel van stabiliteit en patiënttevredenheid. Echter is de kans op artrose van de knie 53.5% na 10 jaar. De groep patiënten zonder aanvullende letsels (dus intacte meniscus en kraakbeen ten tijde van de VKB operatie) hadden 20% artrose na 10 jaar. De artrose in de patiënten die al eerdere een meniscectomie hadden ondergaan hadden 64.5% artrose. Middels uni- en multivariate regressie analyse is gebleken dat meniscectomie en/of graad 2 kraakbeenschade ten tijde van de VKB operatie, voorspellers zijn voor knie-artrose na 10 jaar. Kans op artrose is 4x hoger bij patiënten na meniscectomie, en er is een 5.2x hogere kans op artrose indien het kraakbeen graad 3 afwijkingen vertoont ten tijde van de VKB reconstructie.  Wij vonden geen correlatie tussen artrose en activiteiten niveau (Tegner score) noch tussen artrose en een positieve pivot shift test postoperatief.

In dezelfde KSSTA is een meta-analyse naar knie-artrose na VKB reconstructie gepubliceerd door Claes et al. Zij concluderen ook dat de kans op artrose bestaat na een VKB operatie doch dat vooral de meniscectomie voorspeller is van meer artrose na 10 jaar. Kraakbeenschade ten tijde van de VKB operatie is in de onderzochte studies van deze meta-analyse helaas niet goed beschreven en was hierover volgens de auteurs geen conclusie mogelijk.     

Tijdens het AGA congres werden deze gegevens bevestigd door Prof Karlsson in een keynote lecture over dit onderwerp. Hij is de editor-in-chief van KSSTA. Factoren die we wellicht kunnen beïnvloeden voor de toekomst zijn betere preventieprogramma’s, vooral bij pivoterende sport bij vrouwen (zoals voetbal). Dit zou kunnen leiden tot een reductie van 50-80% van VKB rupturen! Mogelijk dat ook timing van operatie en rol speelt. Dr. Scheffler liet in een lezing zien dat het cumulatieve risico op een nieuw letsel van de knie bij pivoterende sport 1% per maand is bij een voorste kruisband deficiënte knie. Bij kinderen ligt dat risico op 2% per maand.

Samengevat is er nog geen bewijs dat een voorste kruisbandreconstructie van de knie leidt tot minder artrose op lange termijn. Er is wel bewijs dat secundair meniscus/kraakbeenletsel minder vaak voorkomt na VKB reconstructie indien de patiënt terugkeert naar pivoterende activiteiten of sport en dus indirect wel kan leiden tot minder slijtage op termijn.

Voor meer informatie (overzichtsartikel in het Nederlands) over het onderwerp verwijs ik naar #Knie-update 5.  

 

Referenties:

Janssen RP et al. Anterior cruciate ligament reconstruction with 4-strand hamstring autograft and accelerated rehabilitation: a 10-year prospective study on clinical results, knee osteoarthritis and its predictors. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2013) 21:1977-1988

Claes S et al. Is osteoarthritis an inevitable consequence of anterior cruciate ligament reconstruction? A meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2013) 21:1967-1976

AGA 30th Jubilee Congress (19-21 september 2013, Wiesbaden, Duitsland).

 

#Knie-update 120. Meetinstrument voor diagnose voorste kruisbandletsel knie

In #Knie-update 119 heb ik de resultaten gepresenteerd van een meta-analyse over de betrouwbaarheid van lichamelijk onderzoek bij de diagnose acute voorste kruisband (VKB) ruptuur van de knie.  Er is recent ook een fraaie meta-analyse verricht naar de betrouwbaarheid van de diagnose acute VKB ruptuur met behulp van meetinstrumenten (KT 1000 Arthrometer, Stryker Knee laxity teste en Genucom Knee Analysis System).  De auteurs concluderen dat de KT 1000 Arthrometer test verricht met maximale manuele kracht, de hoogste sensitiviteit, specificiteit, nauwkeurigheid en positief voorspellende waarde heeft voor de diagnose VKB ruptuur.

Referentie:
CF van Eck et al. Methods to diagnose acute anterior cruciate ligament rupture: a meta-analysis of instrumented knee laxity tests. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2013) 21:1989-1997