Maandelijks archief: februari 2014

#Knie-update 131. Heren, heeft uw broer of zus een VKB scheur gehad? Pas op!

Erfelijkheid is een risicofactor voor een voorste kruisband (VKB) scheur van de knie. Meyer et al. onderzochten het erfelijk verschil tussen mannen en vrouwen op het krijgen van een VKB letsel. Hoewel vrouwen veel vaker een VKB letsel hebben dan mannen, blijkt uit de studie dat het hebben van een eerste graad-familielid met een VKB scheur, een significant risico vormt voor het krijgen van een VKB letsel als je man bent in vergelijking met een controle groep. Bij vrouwen bleek dit niet het geval.

Referentie:
Meyer et al. Sex comparison of familiaal predisposition to anterior cruciate ligament injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2014) 22:387-391

#Knie-update 130. Te oud voor een voorste kruisbandreconstructie?

Er heerst bij diverse behandelaars het idee dat een voorste kruisbandreconstructie op latere leeftijd geen goede resultaten oplevert. Een patiënt zou dan te oud zijn. Is dat zo?
Er is wederom een studie gepubliceerd die laat zien dat ook op oudere leeftijd (>40 jaar) goede resultaten kunnen worden verkregen als een patiënt geopereerd wordt wegens een functionele instabiliteit van een voorste kruisband (VKB) deficiënte knie (zie ook #Knie-update 15). Desai et al. vergeleken de resultaten van VKB operaties bij patiënten in diverse cohorten: 0-19 jaar, 20-29 jaar, 30-39 jaar en > 40 jaar oud. Enkele bevindingen van de leeftijd-cohorten in de studie:

  • pivoterende sporten zijn de meest voorkomende oorzaak van VKB letsel < 40 jaar
  • ski is meest voorkomende oorzaak van VKB letsel > 40 jaar
  • Pre-operatieve KOOS scores zijn het laagst > 40 jaar
  • Postoperatieve KOOS scores zijn significant beter in alle “subscales” > 40 jaar
  • KOOS score bij follow-up is vergelijkbaar voor alle leeftijden.
  • kraakbeenafwijkingen komen meer voor > 40 jaar
  • diameter van de gebruikte VKB graft was het grootst > 40 jaar
  • delay voor een operatie was het langst > 40 jaar

De auteurs concluderen dat optimale resultaten kunnen  worden verkregen bij voorste kruisband operaties bij oudere patiënten.

Referentie:
Desai et al. Outcomes after ACL reconstruction with focus on older patients: results from the Swedish National Anterior Cruciate Ligament Register. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2014) 22:379-386

#Knie-update 129. Voorste kruisbandoperatie: single- of double-bundle techniek?

Een voorste kruisband (VKB) van de knie bestaat functioneel uit 2 delen: de anteromediale bundle (belangrijk voor de voor -achterwaartse kniestabiliteit) en de posterolaterale bundle (belangrijk voor rotatoire kniestabiliteit). Er is de laatste jaren veel discussie of de techniek van voorste kruisbandreconstructies nog verder kan worden verfijnd. Het is inmiddels duidelijk dat een anatomische, op maat verrichte ingreep, essentieel is voor een goed resultaat. Hierbij kan gebruikt worden gemaakt van een single- of een double-bundle techniek. De natuur heeft de fixatie van de VKB ingenieus bedacht middels een uitwaaiering over de botten van het bovenbeen (femur) en onderbeen (tibia). Bij een VKB operatie kan deze kenmerkende fixatie niet worden nagemaakt. In plaats daarvan worden boortunnels gemaakt in femur en tibia waarin de VKB-graft (meestal hamstringpezen) wordt vastgezet. Single-bundle techniek betekent dat de graft middels 1 boorkanaal in het femur en 1 boorkanaal in de tibia worden geplaatst. Bij een double-bundle techniek worden 4 boorkanalen gemaakt (2 in femur en 2 in tibia). Nadeel van de double-bundle techniek is dat bij het opnieuw falen van deze graft, een nieuwe (revisie) operatie problematisch is, gezien het groot aantal boortunnels in de botten. Tevens is er verhoogd risico op tibiaplateaufracturen na double-bundle technieken.

Xu et al hebben een level 1 RCT verricht naar de resultaten van single- versus double-bundle vkb operatietechnieken. Hierbij is de stabiliteit en functionele uitkomst beoordeeld. Zij concluderen dat er geen voordelen zijn van een double-bundle operatie t.o.v. een single-bundle operatietechniek. Bij de double-bundle techniek kwamen meer problemen voor qua functie van de posterolaterale bundle reconstructie evenals patellofemorale kraakbeenschade.

Referentie
Xu et al. Prospective randomized comparison of anatomic single- and double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2014) 22:308-316

Voor meer informatie over VKB anatomie, operatie en resultaten zie ook mijn publicatie in Physios.