Categorie archief: Uncategorized

Persbericht promotie RPA Janssen

 

P E R S B E R I C H T

Eindhoven, mei 2016

 

Niet te snel weer gaan sporten na een voorste kruisbandoperatie

Onderzoek in Máxima Medisch Centrum leidt tot wereldwijde aanpassing van fysiotherapieprotocollen

 

Een voorste kruisbandreconstructie wordt uitgevoerd bij instabiliteit van de knie na een sportblessure. Dit is de zesde meest uitgevoerde orthopedische operatie en wordt vaak verricht bij voetballers. Sporters zijn vaak binnen 6 maanden na de operatie weer actief. Uit onderzoek van orthopedisch chirurg en kniespecialist Rob Janssen van Máxima Medisch Centrum blijkt dat dit niet verstandig is, omdat de genezing van het kruisbandtransplantaat bij mensen langer blijkt te duren dan bij dieren. Het is wereldwijd voor het eerst dat dit onderzoek op deze schaal is verricht bij mensen.

Wekelijks hebben diverse top- en amateursporters een scheur van de voorste kruisband van de knie. Een letsel van de voorste kruisband kan leiden tot een instabiel gevoel van de knie met een verhoogd risico op schade aan de meniscus, kraakbeen en zijbanden van de knie. Naar schatting worden er in Nederland jaarlijks 8.000 voorste kruisbandreconstructies uitgevoerd. Dit aantal neemt jaarlijks toe, vooral bij vrouwen en bij jongeren onder de 20 jaar.

 

Biopt van kruisbandweefsel

De huidige revalidatieprotocollen na een kruisbandoperatie van de knie zijn gebaseerd op gegevens uit diermodellen. Uit het promotieonderzoek van Rob Janssen blijkt dat de tijd die een nieuwe kruisband nodig heeft om te herstellen bij mensen langer duurt dan bij dieren. Janssen vertelt: “Bij 67 patiënten met een voorste kruisbandreconstructie hebben we een biopt afgenomen van het middelste gedeelte van het voorste kruisbandweefsel. Bij de groep mensen waarbij 13 tot 24 maanden geleden een reconstructie plaatsvond was de myofibroblastdichtheid significant hoger. De aanwezigheid van myofibroblasten is kenmerkend voor een actief herstelproces. Bij dieren is het herstelproces 6 – 12 maanden.”


Aanpassing revalidatieprotocollen

Deze nieuwe inzichten van Janssen hebben geleid tot een wereldwijde aanpassing van de fysiotherapieprotocollen. Janssen: “Tegenwoordig is het advies om 9 tot 12 maanden te revalideren na een operatie alvorens weer onbeperkt te gaan sporten. Hierdoor is de kans om opnieuw de kruisband te scheuren veel kleiner. Er is vervolgonderzoek nodig om de exacte termijn te bepalen waarop onbeperkt sporten weer veilig is. Ik ben er trots op dat mijn onderzoek een bijdrage heeft geleverd aan de internationale sportgeneeskundige inzichten van dit letsel.” Rob Janssen promoveert op donderdag 26 mei 2016 op dit onderwerp aan de Universiteit Maastricht.


Máxima Medisch Centrum
 

Máxima Medisch Centrum (MMC) is een modern ziekenhuis met topfuncties waaronder complexe kniechirurgie, een intensive care voor te vroeg geboren baby’s en een afdeling voor complexe zwangerschappen. MMC werkt samen met de TU Eindhoven aan vernieuwing van medische technologie. Opleiden van specialisten doen we samen met de universiteiten van Maastricht en Nijmegen. Onze 3.500 medewerkers, onder wie circa 200 specialisten, zijn werkzaam op twee locaties: Eindhoven en Veldhoven. MMC is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Meer informatie: www.rpajanssen.nl en www.mmc.nl.

 

Orthopeed is the Future

Wat is en doet een orthopedisch chirurg? Video voor Tube Your Future door 5 leerlingen van 4 VWO van het Sondervick College Veldhoven met RPA Janssen, orthopedisch chirurg in het Máxima Medisch Centrum.

 

2015 herzien

De statistieken hulpaapjes van WordPress.com heeft een 2015 jaarlijks rapport voor deze blog voorbereid.

Hier is een fragment:

In de concertzaal in het Sydney Opera House passen 2.700 mensen. Deze blog werd in 2015 ongeveer 13.000 keer bekeken. Als je blog een concert zou zijn in het Sydney Opera House, zou het ongeveer 5 uitverkochte optredens nodig hebben voordat zoveel mensen het zouden zien.

Klik hier om het complete rapport te bekijken.

#Knie-update 159. RCT wel of geen knieprothese?

Een knieprothese is een goede behandeling voor eindstadium van knie-artrose. Het plaatsen van een totale knieprothese is al jaren een routine-ingreep, maar de chirurgische behandeling van patiënten met knie-artrose was nooit in een gerandomiseerde studie vergeleken met een maximaal conservatieve behandeling met onder andere oefentherapie en pijnstilling. Een Deense trial in The New England Journal of Medicine bevestigt dat een nieuwe knie de klachten effectiever vermindert, maar toont ook het risico op postoperatieve problemen.

Søren Skou et al. randomiseerden 100 patiënten met matige tot ernstige knie-artrose voor ofwel een 12-weeks oefenprogramma in combinatie met paracetamol en ibuprofen, steunzolen en dieetadviezen, ofwel datzelfde programma nadat ook een totale knieprothese was geplaatst. Als belangrijkste uitkomstmaat bepaalden de onderzoekers met een gevalideerde scorelijst na een jaar het functioneren wat betreft pijn, andere symptomen, dagelijkse activiteiten en kwaliteit van leven.

Mensen die waren geopereerd vertoonden een significant sterkere verbetering dan patiënten die niet meteen een nieuwe knie hadden gekregen. Toch ondervonden ook de patiënten die eerst met oefentherapie behandeld waren, duidelijk minder hinder van hun kniegewricht. Bovendien kregen de chirurgisch behandelde patiënten veel vaker een ernstig secundair probleem. Dat ontstond soms in de knie, zoals een wondinfectie, maar soms ook elders in het lichaam, bijvoorbeeld een veneuze trombose. Van de 50 patiënten die initieel voor de conservatieve arm geloot hadden, kreeg overigens een kwart wegens het persisteren van de klachten binnen de follow-upduur van 12 maanden alsnog een prothese.

De auteurs concluderen dat het plaatsen van een knieprothese gemiddeld duidelijk effectiever is in het bestrijden van de pijn en functionele klachten, maar dat dit moet worden afgewogen tegen een significant hoger risico op vervelende complicaties. Ze vermoeden dat er een subgroep van patiënten is die op basis van hun studiegegevens toch liever voor een conservatieve aanpak zou kiezen.

Referentie: 
Skou et al. A Randomized, Controlled Trial of Total Knee Replacement. NEJM 2015;373:1597-1606

#Knie-update 156. Adolescente voetballers meer risico op nieuwe scheur voorste kruisband knie!

Revisiechirurgie is een van de belangrijkste eindpunten in de follow-up van voorste kruisbandreconstructies van de knie. Wie scheurt opnieuw de voorste kruisband (VKB) na een eerdere reconstructie? Is het risico op een revisie VKB operatie voorspelbaar aan de hand van patient-specifieke kenmerken? Grote datasets kunnen behulpzaam zijn om deze risico’s in kaart te brengen. De Scandinavische landen hebben een nationaal registratiesysteem van VKB operaties en zijn hiermee wereldwijd koploper in het analyseren van VKB data. In Nederland worden de PROM (Patient Reported Outcome Measures) en in sommige ziekenhuizen uitgebreidere data geregistreerd, maar het is in Nederland helaas nooit gelukt om een nationaal registratiesysteem voor VKB operaties te organiseren ondanks goede pogingen hiertoe in het verleden door o.a. de Dutch Cruciate Knee Society.

Andernord et al. hebben een prospectief cohort onderzocht van 16930 VKB patiënten uit het Zweedse “National Knee Ligament Register” met een follow-up van 2 jaar. De analyse periode was 2005-2013. Patiënten met een primaire VKB met hamstring pezen of knieschijfpees (bone-patella tendon-bone) werden geïncludeerd. De onderzochte patiëntkenmerken waren activiteit ten tijde van het knieletsel, geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, BMI (Body Mass Index) en roken. Het primaire eindpunt was gedefinieerd als revisiechirurgie = het vervangen van de eerdere VKB reconstructie. De conclusies van de auteurs:

Het risico op een revisie VKB operatie was:

  • 1.5x hoger bij voetballers
  • 2.5x hoger bij adolescenten
  • 3x hoger bij voetballende adolescenten
  • niet significant gerelateerd aan geslacht, lengte, gewicht, BMI of roken.


Referentie:
Andernord et al. Patient predictors of early revision surgery after anterior cruciate ligament reconstruction. A cohort study of 16,930 patients with 2-year follow-up. Am J Sports Med 2014;43(1)121-127

.foto13

Getagged , , ,

#Knie-update 152. Knie-artrose: effect beenstandverandering voorspelbaar?

Artrose van de knie leidt tot pijn in de knie met beperkingen in sport- en dagelijks activiteiten. Er zijn diverse behandelmogelijkheden voor knie-artrose, variërend van medicijnen, injecties, een brace tot operaties. Als er sprake is van een 0-been stand met pijnklachten aan de binnenzijde van de knie, dan is een osteotomie (beenstandverandering) een mogelijke behandeling. Voordeel van een ostetotomie is dat alle activiteiten zijn toegestaan. Geen enkele ingreep is zonder mogelijke complicaties. Om die reden is het prettig om te kunnen voorspellen of een operatie goede verbetering zal geven van de kniepijn. Recent onderzoek door Minzlaff et al. heeft aangetoond dat het resultaat na een osteotomie beter voorspelbaar is door het dragen van een corrigerende knie-brace vóór de operatie. Als patiënten een goede pijnverlichting ervaren met een proefperiode van 6 weken brace dragen, blijkt dat ze vaak een goede uitkomst hebben na de osteotomie. Bode et al. heeft in 5 jaars follow-up studie aangetoond dat een kunstknie (knieprothese) kan worden uitgesteld door de osteotomie.

Referenties:
1. Minzlaff et al. Valgus bracing in symptomatic varus malalignment for testing the expectable “unloading effect” following vagus high tibial osteotomy. Knee Surg Sports traumatic Arthrosc (2015) 23:1964-1970

2. Bode et al. Prospective 5-year survival rate data following open-wedge valgus high tibial osteotomy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2015) 23:1949-1955

3. Osti et al. Complication rate following high tibial open-wedge osteotomy with spacer plates for incipient osteoarthritis of the knee with varus malalignment. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2015) 23:1943-1948

osteotomie genezen.nl

Getagged

#Knie-update 151. Knieprothese: duur opname, gewicht en geduld?

Dokter, hoelang ben ik in het ziekenhuis na mijn knieprothese-operatie? Moet ik afvallen? Wanneer kan mijn knie nog verder buigen?

Dit zijn veel gestelde vragen tijdens het spreekuur van een orthopedisch chirurg. Het scheppen van de juiste verwachtingen is een belangrijke factor in patiënt-tevredenheid. Tegenwoordig gebruiken veel ziekenhuizen een fast-track methode voor de revalidatie na een knieprothese. Mensen lopen weer door de kamer op de dag van de operatie, gaan meestal na 3 dagen weer naar hun eigen thuissituatie en een partner wordt actief betrokken bij het revalidatieproces als coach. Er zijn verschillende meningen over de waarde van gewichtsreductie en de haalbaarheid hiervan vóór een operatie. Tevens is de vraag wanneer de eindsituatie is bereikt na een knieprothese-operatie.

Het wetenschappelijk tijdschrift Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (KSSTA) heeft een hele editie gewijd aan onderzoek naar knieprothesen. Enkele interessante bevindingen uit deze editie:

  • De opnameduur na een knieprothese kan worden voorspeld door de ASA indeling (American Society of Anaesthesiologists’ physical status classification). Dit is een maat voor de ernst van co-morbiditeit van patiënten. Tevens bleek de duur van de opname significant gecorreleerd met de hoeveelheid wondvocht en functie van de knie op dag 0.
  • Patientent met een BMI >30 hebben vaker lage uitkomstscores evenals een grotere kans op complicaties na een knieprothese-operatie. Gewichtsreductie is aan te raden voorafgaand aan een knieprothese-operatie en is gunstig op zowel korte als lange termijn.
  • 1 jaar na de operatie is de maximale winst behaald voor de buiging van de knie. Daarna verbetert de kniefunctie niet meer.  Patiënten moeten dus geduld bewaren als er nog geen optimale beweging is van de knie. Tot 1 jaar na de operatie kan de functie nog verbeteren.

Referenties:
Yi Zeng et al. The influence of body mass index on the outcome of primary total knee arthroplasty (2015) 23:1824-1832
Belt van den L et al. Predictive factors of length of hospital stay after primary total knee arthroplasty (2015) 23:1856-1862
Zou et al. Recovery in knee range of motion reaches a plateau by 12 months after total knee arthroplasty (2015) 23:1729-1740

knieprothese

2014 herzien

De statistieken hulpaapjes van WordPress.com heeft een 2014 jaarlijks rapport voor deze blog voorbereid.

Hier is een fragment:

In de concertzaal in het Sydney Opera House passen 2.700 mensen. Deze blog werd in 2014 ongeveer 13.000 keer bekeken. Als je blog een concert zou zijn in het Sydney Opera House, zou het ongeveer 5 uitverkochte optredens nodig hebben voordat zoveel mensen het zouden zien.

Klik hier om het complete rapport te bekijken.

Eens heel wat anders inspirerend!

Human Resource (HR) besturing – HR voor Medici op weg naar ProfessionalMedia™

Als medisch specialist, orthopedisch chirurg en kniespecialist, liet ik mij verleiden om deel te nemen aan het HR2020Live event op 13.11.14 in Leusden. De HR2020 beweging had mij gevraagd om een bijdrage te leveren als medisch specialist met oog voor Social Media en informatietechnologie. De HR2020 beweging introduceerde zichzelf bij mij met de ambitie van een 9+ cultuur. Tevens beweerde de HR2020 beweging dat zij een TotaalMediaWijs aanpak (ook genoemd ProfessionalMedia™) voor ogen heeft, met integratie van Social- en Nieuwe Media binnen elke zorgprofessionalpraktijk nog voor 2020. De slogan “Durf samen te excelleren!” sprak mij aan. Dat is heel wat anders dat met elkaar praten over wat er allemaal niet kan, niet mag en wat er vooral allemaal moet worden afgeschermd rond Social- en Nieuwe Media. Zonder overigens het gevoel te krijgen dat de HR2020 beweging privacy, integriteit en zorgvuldigheid uit het oog verliest. De wijze waarop HR2020 met inschrijfdata van de aanwezigen, instemming van aanwezigen rond mediagebruik en goedkeuring van betrokkenen bij het maken van Social en Nieuwe Media, was daar een direct bewijs van.
Als keynote spreker met ambitie van een 9+ cultuur, heb ik laten zien dat de website www.rpajanssen.nl, aangevuld met professioneel gebruik van Social Media, meerwaarde biedt in een betrouwbare arts-patiëntrelatie met de patiënt als partner. De meerwaarde van kruisbestuivingen in communicatie, met de patiënt en andere stakeholders, is zeker aan bod gekomen. Fraai voorbeeld hiervan is de constructieve samenwerking met het Maxima Medisch Centrum Eindhoven-Veldhoven, winnaar van de Social Media Savvy-Award 2014. De programmadirectie had een mooie balans gevonden in een diversiteit aan sprekers. De huidige mogelijkheden van ProfessionalMedia™ zijn goed aan bod gekomen met ook een humorvolle blik in de (nabije) toekomst met o.a. trendwatcher en filosoof Ruud Veltenaar. Symbolisch voor de potentieel krachtige combinatie van HR (“mens”kracht) enerzijds en de arts als core-business van de zorg anderzijds, was de inspirerende lezing van zorgbestuurder Emile Lohman. Ik vermeld graag een van zijn conclusies: “De tijd van warenhuizen is voorbij, het is tijd voor speciaalzaken in de zorg”. Dagvoorzitter Eveline Brandt, ondersteund door live cartooniste Suus van den Akker, leidde op uitstekende wijze de paneldiscussie tussen medisch specialist en zorgbestuurders. Hierin werd duidelijk dat er grote behoefte is aan een lange termijnvisie in ziekenhuisorganisaties voor het effectief oplossen van actuele discussies over zorgconcentratie evenals de juiste stimulering van HR en andere ondersteunende diensten voor het primaire zorgproces. “Anders kijken, anders luisteren en anders denken”, een ware wake-up call met dank aan de HR2020 beweging.

Het was voor mij als medisch specialist een eye-opener, om een dag in gezelschap te zijn van gepassioneerde zorg- en HR professionals, die van HR (“mens” kracht) hun dagelijks werk hebben gemaakt. De HR2020 beweging biedt ook kansen voor artsen en medisch specialisten in mijn ogen. De huidige, vaak gefragmenteerde, HR vraagstukken en oplossingen over beheer en administratie, zijn niet voldoende om een 9+ cultuur te bewerkstelligen in de zorg. Ik denk dat de overheid een grote medewerking van zorgprofessionals gaat ervaren als zij de HR (“mens”kracht) van medici weet te stimuleren. Met “HR is van iedereen” en “Durf samen te excelleren” op zak, ging ik geïnspireerd naar huis. Ik complimenteer het bestuur van de HR2020 beweging met haar moed en ambitie om de zorg nog beter te maken. HR2020 heeft mijn sympathie en smaakt naar meer.

B2T-lNvIgAAlkOh.jpg-large B2T3gYGCMAA74fb.jpg-large B2T-XwDIYAAhCw8.jpg-large B2T4Mw8CEAAmfaU.jpg-large B2T7BKBIUAAI7l2.jpg-large B2VH1e9IgAEqyND.jpg-large

 

 

#Knie-update 142. Minder knie-artrose? Minder tevreden patiënt!

Een knieprothese kan een goede behandeling zijn voor een eindstadium artrose van de knie bij veel pijnklachten. Tevredenheid van patiënten is hoog (90% heeft na de operatie geen pijnklachten meer). Echter blijkt 10% van de mensen minder tevreden. De juiste verwachtingen voor de operatie is essentieel voor het eindresultaat. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat jongere vrouwen met een knieprothese vaker ontevreden zijn na een knieprothese. De redenen hiervoor zijn onduidelijk.

Jacobs et al hebben recent een studie gepubliceerd waarin ze de relatie tussen tevredenheid na een knieprothese operatie en patiëntfactoren hebben onderzocht. De prospectieve studie omvat 989 patiënten.

Conclusies van de auteurs:

  • At mean follow-up of 3.5 years, 94/989 TKAs (9.5%) were not satisfied with their TKA.
  • African American patients were 3.0 times more likely to be dissatisfied than Caucasians (95% CI = 1.5–6.0, P = .003).
  • Patients with less severe degenerative changes were 2.1 times more likely to be dissatisfied (95% CI = 1.3–3.2, P = .001).

Een correcte indicatiestelling (pijn is bepalend, niet activiteitenwens) evenals juiste verwachting van de patiënt (voorlichting voor de operatie) zijn bepalend voor een goed resultaat na een knieprothese.

Referentie:
Jacobs CA. Satisfaction with TKA varies with patient demographics (2014) J. Arthroplasty knieprothese