Categorie archief: Achterste kruisband

#Knie-update 51. Meer knie-artrose bij jonge mensen

In de afgelopen 10 jaar is het aantal knieletsels toegenomen onder jongere patiënten. Losina et al hebben een onderzoek naar knie-artrose gepresenteerd op de American College of Rheumatology Annual Scientific Meeting (5-9 november 2011, Chicago, USA). Zij concluderen dat knie-artrose in jongere patienten 4,8% gaat toenemen in de komende 10 jaar.

Middels een computer validatiemodel zijn alle nieuwe patiënten met knie-artrose getraceerd in de perioden 1990-2000 en 2000-2010. De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose knie-artrose werd gesteld is met 16 jaar gedaald: van 72 jaar in de jaren 90 tot 56 jaar in 2010. Tevens is een verdrievoudiging van het aantal knieprothese operaties geconstateerd in patiënten tussen 45-65 jaar. De onderzoekers voorspellen 6.5 miljoen nieuwe gevallen van knie-artrose in patienten tussen de 35-54 jaar met grote socio-economische gevolgen.

#Knie-update 29: Artrose na achterste kruisbandletsel

Een ernstig knieongeval kan leiden tot een achterste kruisbandletsel. Er is een toegenomen kans op knieslijtage (artrose) na een letsel van de achterste kruisband. Deze artrose is dan kenmerkend gelocaliseerd in het binnenste (mediale) en voorste (patellofemorale) deel van de knie. Mits spoedig herkend kan een achterste kruisbandletsel grotendeels herstellen. Casus zie: http://www.rpajanssen.nl/informatie/15/index.html

#Knie-update 28: Achterste kruisband anatomie

De achterste kruisband (AKB) kan anatomisch worden onderscheiden in een anterolaterale en een posteromediale bundel. Deze anatomische beschrijving is gebaseerd op de femorale insertie van de AKB. Voor meer informatie over de AKB: http://www.rpajanssen.nl/informatie/25/achterste_.html

#Knie-update 26: Kunstknie en achterste kruisband

Bij een totale knieprothese-operatie kan de achterste kruisband worden behouden of worden verwijderd. Dit is afhankelijk van het type prothese. Bij een Cruciate Retaining (CR) prothese wordt de achterste kruisband behouden, bij een Posterior Stabilized (PS) prothese wordt de achterste kruisband tijdens de operatie verwijderd. De PS knieprothese heeft een ingebouwd mechanisme om de stabiliteit te vervangen (post-cam mechanisme). Er bestaat al jaren een discussie over welke type totale knieprothese (CR of PS) het beste functioneert. Arbuthnot et al. hebben in juni 2011 een vergelijkend onderzoek hierover gepubliceerd in KSSTA. Zij concluderen dat de PS knieprothese een beter voorspelbare uitkomst heeft voor de achterste stabiliteit ten opzichte van een CR knieprothese. Tevens is de maximale kniebuiging beter bij een PS knieprothese in vergelijking met een CR knieprothese. 

#Knie-update 22. Achterste kruisbandlaxiteit na reconstructie neemt toe tijdens revalidatie

n reconstructie van de achterste kruisband (AKB) van de knie vergt een speciale
nabehandeling. Protocol AKB revalidatie zie: http://www.rpajanssen.nl/informatie/25/achterste_.html. 
Een brace dient te worden gedragen voor 3 maanden om de laxiteit na operatie te
beperken tijdens de remodelering van de graft. Het is bekend dat de
kniestabiliteit na een AKB reconstructie minder goed kan worden hersteld dan de
stabiliteit na een voorste kruisbandreconstructie. Diverse auteurs stellen dat
een succesvolle AKB reconstructie kan worden omschreven als een 50% verbetering
van de achterste schuifladetest van de knie. Het is onduidelijk of de
restlaxiteit ontstaat in de vroege of late fase van de revalidatie. T.M. Jung et
al. hebben op het ISAKOS congres 2011 een presentatie gegeven over hun studie
naar de toename van laxiteit in de loop van de revalidatie: Is there an
Increase in Posterior Laxity after PCL Reconstruction Over Time? A Serial
Follow-Up with Stress Radiographs.
Zij concluderen dat er een
significante toename van 2 mm onstaat in de achterste schuifladetest tussen de
vroege en late revalidatiefase. In de late fase (12-24 maanden postoperatief),
verklaren zij de laxiteittoename door graftelongatie. Echter vonden ze ook een
continue verbetering van de IKDC score (International Knee Documentation
Committee), waaruit blijkt dat goede klinische resultaten kunnen worden bereikt
na een AKB reconstructie ondanks de restlaxiteit.

#Knie-update 18. Achterste kruisbandoperatie single bundle techniek

Op het IMUKA 2011 congres zijn 7 lezingen over de achterste kruisband (akb) gegeven door vooraanstaand kniespecialisten uit Europa. Conclusie was dat een single-bundle operatie met een donor Achillespees een goed resultaat geeft. Het is van belang om andere knie-instabiliteiten te herkennen en te behandelen bij dit ernstig knieletsel. De akb revalidatie is veel ingrijpender en langduriger dan bij een voorste kruisbandoperatie.

#Knie-update 11. “Normal gait pattern is key in knee rehabilitation” (K.D. Shelbourne, M.D.)

De beroemde dr K. Donald Shelbourne (Shelbourne Knee Center, Indianapolis, USA) heeft een fascinerende lezing gehouden over meniscus en voorste kruisbandletsels tijdens het afgelopen Jaarcongres van de #NVA (Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie) op 1 april 2011. Als kniespecialist heeft hij mij tijdens het speakersdinner zijn ervaringen over knierevalidatie uitgelegd. Deze komen helemaal overeen met mijn gedachten over de ideale revalidatie na knieletsels, knieprothesen en kruisbandoperaties. Strekken van de knie is essentieel met een zo spoedig mogelijk herstel van een actief dynamisch looppatroon. Er kunnen veel artroseklachten zonder operatie worden behandeld mits adequaat fysiotherapeutisch behandeld. In Nederland is Frans Brooymans, FT, MT, epidemioloog, een expert in het herstellen van een actief dynamisch looppatronen bij knie-aandoeningen. HIj geeft hierin ook landelijk geaccrediteerde cursussen voor fysiotherapeuten via B&SIS.

#Knie-update 9. Waarde van acute knietesten?

Brooymans et al. hebben in een fraai overzichtartikel (Physios 2011;3(1):38-46) de sensitiviteit en specificiteit van alle acute knietesten beschreven. http://www.rpajanssen.nl/nieuwsoverzicht/40/acuut_knieletsel_waarde_lichamelijk_onderzoek.html