Categorie archief: Achterste kruisband

Knie-update #163. Amateur naar profvoetballer? Pas op kruisbanden…

De introductie van een nieuwe profvoetbal divisie leidde niet alleen tot een toegenomen training- en speelintensiteit, maar ook tot een toename van het aantal ernstige knieblessures. Dit concluderen Krutsch et al. in een Level II prospectieve studie naar de incidentie en ernst van knieblessures in Duitsland bij de overgang van topamateurs naar profvoetballers.

De auteurs volgden 408 spelers van 24 teams. Ze vergeleken de nieuwe profvoetballers met topamateurs. De trainingsexpositie steeg significant (p < 0 .001) in de nieuwe profdivisie  (335.3 uur per speler) vergeleken met topamateurs (286.6 uur per speler). De nieuwe profvoetballers kregen significant meer voorste kruisband- en achterste kruisbandletsels (= 0.04) vergeleken met de topamateurs.  Meer dan 90% van alle voorste- en achterste kruisbandscheuren vonden plaats bij spelers die minimaal 1 divisie lager hadden gespeeld in het voorgaande seizoen. Tevens waren de knieletsels ernstiger bij voetballers die meerdere blessures hadden gehad tijdens het seizoen.

De auteurs achten een specifiek letselpreventie-programma voor spelers met een intensiever trainings- en speelintensiteit noodzakelijk.

Referentie:
Krutsch W. et al. Increase in ACL and PCL injuries after implementation of a new professional football league. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2016) 24:2271-2279

vkb NL

#Knie-update 160. Skiletsel knie en dan?

In de afgelopen weken zijn ruim 100.000 Nederlanders vertrokken naar mooie skigebieden in Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Italië. De meeste komen gelukkig weer gezond thuis maar anderen zijn minder fortuinlijk. Een knieletsel door een verdraaiing bij skiën en snowboarden kan leiden tot pijn, slotklachten en/of instabiel gevoel van de knie. De meest voorkomende skiletsels zijn een oprekking van de binnenband (mediale collateraalband), mensicusscheur en/of een scheur van de voorste kruisband.

Het is al vervelend genoeg om niet meer te kunnen skiën, maar wat is nu verstandig om te doen als je in het buitenland bent na een letsel van knie? Wat is belangrijk om ter plekke te laten verrichten en wat kan medisch gezien wachten tot terugkeer in Nederland?

De laatste weken viel mij op dat verzekeraars steeds vaker operaties in m.n. Oostenrijk verbieden aan patiënten. Het blijkt ook dat veel Nederlanders in Oostenrijk het advies krijgen dat ze snel geopereerd moeten worden, terwijl artsen in Frankrijk, Zwitserland en Italië meestal het advies geven om de knie tot rust te laten komen en verdere behandeling te laten verrichten in Nederland. Dit laatste is overigens de behandeling die internationaal wordt geadviseerd en sluit ook aan bij de wetenschappelijke evidence statement “Acuut knieletsel” van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) gepubliceerd in 2015. Risico’s van te snelle knieoperaties zijn een overschatting van de ernst van het letsel op MRI in acute fase (=MRI gemaakt binnen 2-3 dagen na het letsel), blijvende stijfheid van de knie na de operatie en het blijkt ook niet altijd noodzakelijk om operaties te verrichten aan bepaalde kniebanden omdat de natuur dit zelf uitstekend kan laten genezen mist dit tijdig wordt herkend en adequaat wordt behandeld.

Na een letsel van de knie is het verstandig om een arts te raadplegen in het buitenland om:

 1. een röntgenfoto te laten maken als u niet meer op het been kunt steunen, ter uitsluitsel van een botbreuk. Bij een botbreuk die erg scheef staat of een open verwonding heeft veroorzaakt door de huid, is het verstandig om het medisch advies ter plaatse op te volgen.
 2. Een medische beoordeling te laten verrichten van een mogelijk letsel van de banden van de knie (specifiek de binnenband = mediaal collateraalband; buitenband=lateraal collateraalband of achterste kruisband). Het is wetenschappelijk aangetoond dat deze banden zelf kunnen genezen mits herkent binnen 2 weken en behandelt met een brace of gips. Het is verstandig om de brace of gips 24 uur per dag te laten zitten en te lopen met 2 krukken zonder op het been te steunen. Mensen die meer risico lopen op trombose wordt geadviseerd ivm de reis naar Nederland en het veel stil zitten) spuitjes tegen trombose te nemen die ook meestal worden voorgeschreven in het buitenland. Tevens worden vaak pijnstillende ontstekingsremmers voorgeschreven die u gerust kunt gebruiken. Zo kunt u dan toch nog met enig plezier in het zonnetje op het terras de rest van de week doorbrengen zonder overhaast naar Nederland te hoeven terugkeren. De verdere behandeling kan dan plaats vinden via de polikliniek/gipskamer van een ziekenhuis in Nederland. Een letsel van de voorste kruisband is medisch gezien geen reden voor een spoedoperatie. De indicaties van deze operatie kunnen prima in Nederland worden beoordeeld.

Na terugkeer in Nederland is het verstandig om via uw huisarts een afspraak te maken bij een medisch specialist. Uw huisarts kan u daarin adviseren. Voor meer informatie betreffende deze letsels en behandeling verwijs ik naar de Protocollen “Acuut knieletsel” en “Voorste Kruisband en collateraalbandletsels” evenals “Knieblessure: veel gestelde vragen.”

IMG_2252

#Knie-update 158. Acuut Knieletsel: State of the Art Behandeling 2015

In november 2015 is het Evidence Statement “Acuut Knieletsel” gepubliceerd. De laatste ontwikkelingen op gebied van diagnostiek en behandeling van acute knie(sport)blessures zijn verwerkt in dit wetenschappelijk statement van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle vormen van knie-instabiliteit, meniscus en kraakbeenletsels komen aan bod met adviezen en tijdstip van verwijzing. Auteurs zijn Nederlandse autoriteiten op gebied van knie-aandoeningen en revalidatie.

Op 4 december 2015 zullen de nieuwe Evidence Statements “Acuut Knieletsel” en “Revalidatie na Voorste-Kruisbandreconstructie” worden toegelicht met casuistiek op het Symposium de Knie: Samenvatting en Vertaalslag van 2 Evidence Statements (Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht). Inschrijven is nog mogelijk. RPA Janssen is een van de sprekers op dit symposium. Hij is mede-auteur van de KNGF Evidence Statement “Acuut Knieletsel” en lid van de klankbordgroep Evidence Statement “Revalidatie na Voorste-Kruisbandreconstructie” namens de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).

Referenties
Brooymans FAM, Lenssen AF, Engelen-van Melick N, Neeleman-vder Steen CWM, Rondhuis G, Moorsel v SR, Hullegie W, Hendriks HJM, Janssen RPA. Evidence Statement “Acuut Knieletsel”, KNGF 2015

Engelen-van Melick N, Hullegie W, Brooijmans FAM, Hendriks HJM, Neeter C, Tienen van T, Cingel van R. Evidence Statement “Revalidatie na Voorste-Kruisbandreconstructie”, KNGF 2014

logo-fysionet-home

Getagged , , , , , , , ,

Knie-update 143. Dokter: weet wat uw patiënt Googelt

Tachtig procent van de patiënten zoekt op internet iets op over zijn/haar klacht voor het bezoek aan de huisarts. Bij een bezoek aan een fysiotherapeut of medisch specialist lijkt het niet anders te zijn.

“Het is u vast niet ontgaan dat de patiënt vaak al vóór het bezoek aan een arts medische informatie opzoekt via het internet.  Bij het vaststellen en bespreken van de hulpvraag moet de arts rekening houden met de extra kennis die de patiënt al heeft verzameld via het internet.” Dit is de openingsparagraaf van een fraaie klinische les door van den Bruele et al. in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde getiteld: Dokter, weet wat uw patient googelt. Enkele interessante lessen uit het artikel:

 • Patiënten zoeken vaker medische informatie op via het internet dan ze aan hun arts vertellen.
 • Vrouwen maken vaker gebruik van het internet en sociale media om informatie te zoeken over hun gezondheid dan mannen.
 • Aandacht voor zoekgedrag op het internet tijdens de anamnese kan helpen de hulpvraag van de patiënt te verduidelijken, en is zinvol bij het bespreken van de werkdiagnose en het beleid.
 • Als artsen signaleren dat patiënten de weg naar medische informatie op het internet niet goed weten te vinden, doen ze er verstandig aan de patiënt te verwijzen naar betrouwbare medische websites.
 • Een kwaliteitscriterium is dat een website duidelijk moet vermelden dat de website geen vervanging voor een arts is maar een informatiebron.
 • Er zijn geen richtlijnen voor betrouwbare medische websites; dit lijken in ieder geval onafhankelijke websites te moeten zijn met adequate informatie en die worden beheerd door professionals.

  Een website beheerd door een zorgprofessional, wordt in het artikel geadviseerd als betrouwbaar. Uiteraard is dat afhankelijk van het goed up-to-date houden van de informatie door de professional. Mijn ervaringen zijn inderdaad net zo. Ik heb nu ruim 4 jaar een eigen website over knie-aandoeningen (www.rpajanssen.nl) en ik beheer de site zelf. Het is een welkome aanvulling op het spreekuur en de meeste patiënten hebben de website al bezocht voordat zij voor het eerst naar de polikliniek worden verwezen. Thuis kunnen de mensen, in alle rust, de informatie nalezen die ze van mij hebben gekregen tijdens het spreekuur. Ook aanvullende oefeningen na een operatie staan in detail uitgelegd. Aangevuld met professionele social media, biedt de website een mooie mogelijkheid om de vertrouwensband tussen arts en patient te optimaliseren. In diverse patientwaarderingen wordt dit regelmatig als positief beoordeeld.

  Referentie:

  Van den Bruele et al. Klinische les: Dokter weer wat u patient googelt. Internet en de medische hulpvraag. Ned Tijdschr Geneeskd 2014;158:1-4

  Diaslide

#Knie-update 133. Revisie VKB operatie: welke graft?

De kans dat een voorste kruisband (VKB) reconstructie van de knie opnieuw scheurt, m.n. bij sport, kan oplopen tot 10% (Ménétrey et al. 2008). Tegenwoordig worden veelal hamstringpezen gebruikt om de eerste VKB operatie te verrichten. Indien een sporter deze VKB reconstructie opnieuw scheurt, kan een revisie operatie uitkomst bieden bij ernstige knie-instabiliteit. Bij een revisie operatie wordt een nieuwe graft gebruikt ter vervanging van de VKB. Ons wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat hamstringpezen, na verwijderd te zijn uit het bovenbeen voor een VKB operatie, weer kunnen aangroeien [1]. De kwaliteit van deze nieuwe hamstringpezen is echter onbekend en waarschijnlijk niet goed genoeg om een revisie VKB operatie mee uit te voeren. Als de hamstringpezen dus voor een eerste VKB operatie zijn gebruikt, kan gekozen worden uit diverse andere grafts voor een revisie VKB reconstructie:

 1. bone-patella tendon-bone (BPTB = knieschijfpees met botblokjes van de patiënt)
 2. quadriceps pees met botblokje van de knieschijf van de patiënt
 3. hamstringpezen van het gezonde (andere) been van de patiënt
 4. donorpees (allograft)

Voordeel van grafttypen 1-3 is dat het lichaamseigen weefsel is. Het nadeel van de BPTB en quadriceps peestechnieken is dat patiënten relatief vaak pijnklachten overhouden aan de voorzijde van de knie, waar de graft bij de operatie is verwijderd. In Nederland bestaat een betrouwbare botbank (BIS) waar donormateriaal kan worden verkregen. Dit heet donorpees (allograft) en is betrouwbaar en sterk. Voordeel voor de patiënt is dat ze geen klachten hebben van het verwijderen van eigen weefsel voor de revisie VKB operatie. Tevens worden allografts vaker gebruikt voor kniebandoperaties als er meerdere bandletsels zijn van de knie. In de Verenigde Staten worden allografts ook gebruikt voor een eerste VKB reconstructie. Dit is in Nederland niet gebruikelijk. De kwaliteit van allografts is afhankelijk van de procedure die wordt gebruikt bij het verwijderen van de grafts bij donoren. Het is van belang dat de pezen niet bestraald zijn en vers worden ingevroren. BIS doet dit bij haar donormateriaal en heeft dus een garantie van goede kwaliteit van allografts in Nederland. Nadeel zijn de kosten voor de allograft. Niet alle ziekenhuizen staan toe dat deze allografts mogen worden gebruikt om financiële reden. Het Orthopedisch Centrum Máxima (Eindhoven-Veldhoven) is een landelijk expertisecentrum voor kniebandchirurgie. Het beschikt over allografts van BIS Nederland en een patient kan dus in aanmerking komen voor deze pezen bij een revisie VKB operatie.

Er zijn recent weer 2 studies gepubliceerd over goede resultaten van allografts bij VKB operaties.
Carter et al beschrijven goede resultaten van allografts bij primaire VKB operaties bij een groep van 42 jonge mensen (gemiddelde leeftijd 17,7 jaar). De gemiddelde follow-up was 64 maanden. De gemiddelde IKDC subjectief was 90.2 met Lysholm scores van 91. 76% van de patiënten konden terugkeren naar hun pre-operatief activiteitenniveau [2].

Pascual-Garrido et al. hebben een studie gepubliceerd over de resultaten van revisie VKB operaties met allografts. De gemiddelde leeftijd van de groep patiënten was 34 jaar met een follow-up van 4.6 jaar.  85% van de patiënten scoorden “excellent” of “good”. Er was een significante verbetering van de Lysholm score, IKDC en KT-1000 meting na de operatie [3].

In conclusie kan worden gesteld dat allografts een goede optie zijn voor revisie VKB reconstructies van de knie. Er wordt geadviseerd om de eerste 6 weken rustiger te revalideren bij het gebruik van allografts wegens de tragere remodelering van donorpezen [4].

Referenties:

 1. Janssen RPA et al. Regeneration of hamstring tendons after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. (2013) 21(4): 898-905
 2. Carter TR et al. Allografts can produce good outcomes in ACL repair for young patients. Presented at: Arthroscopy Association of North America Annual Meeting; May 1-3, 2014; Hollywood, Fla, USA
 3. Pascual-Garrido C et al. Revision of anterior cruciate ligament reconstruction with allografts in patients younger than 40 years old: 2 to 4 year results. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2014) 22:1106-1111
 4. Janssen RPA et al. Remodeling of hamstring tendon grafts after ACL reconstruction. In Siebold, Dejour, Zaffagnini, Eds. Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction – A Practical Surgical Guide (Springer 2014) Chapter 25:257-266

 

#Knie-update 114. Revalidatie protocol achterste kruisband 2013

Een letsel van de achterste kruisband van de knie kan meestal conservatief worden behandeld. Een doelgericht revalidatieprotocol is essentieel voor een goed resultaat. Een gedetailleerd revalidatieprotocol AKB met de laatste inzichten is gratis te downloaden inclusief afbeeldingen van specifieke oefeningen (doelgroep (sport)fysiotherapeuten).

#Knie-update 84. Pijn knieschijf indicator kwaliteit fysiotherapie bij knierevalidatie?

Een actief dynamisch loopatroon is essentieel in de revalidatie van knieklachten. Hiervoor is een strekking van de knie noodzakelijk. Indien een patiënt na een knie-letsel of -operatie loopt met een gebogen knie (dus geen volledige strekking = quadriceps reductie looppatroon), wordt het strekapparaat onnodig belast en leidt dit tot knieschijfklachten. Herstel naar een actief dynamisch looppatroon in de eerste fase na een knie-operatie is in mijn ogen de belangrijkste taak van de fysiotherapeut. Dit is niet altijd even eenvoudig en vergt een sterke aanpak van de fysiotherapeut. Het belang van deze revalidatie wordt steeds meer herkend en zal ook worden verwerkt in de nieuwe richtlijnen van de KNGF “Acute Knie” en “VKB revalidatie”. Er bestaan inmiddels cursussen voor fysiotherapeuten om de nieuwe concepten van kniestrektechnieken en correctie van looppatronen te onderwijzen in Nederland.

Niki et al. hebben recent weer het belang van een actief dynamisch looppatroon aangetoond in de studie: Factors affecting anterior knee pain following anatomic double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction (KSSTA Aug 2012). De auteurs concluderen: “Knee extension deficit was an important predisposing factor for postoperative anterior knee pain in the early postoperative period, and anterior knee pain was associated with impaired quadriceps function and inferior subjective results over 2 years postoperatively. Early recovery of full extension may prevent postoperative development of anterior knee pain and achieve succesful outcomes for ACL reconstruction.” 

Knie-update 53. Betere kniebuiging bij high flexion kunstknie zonder achterste kruisband

De buiging van een kunstknie (totale knieprothese=TKP) is afhankelijk van vele factoren. De laatste jaren zijn knieprothesen ontwikkeld die diepe buiging van een knie toestaan (high-flexion TKP). Seon et al. hebben een uitstekend artikel gepubliceerd over de buigmogelijkheid van patiënten met een high flexion knieprothese. Zij vergeleken 2 soorten high flexion knieprothesen: Posterior Stabilized (PS=de achterste kruisband wordt tijdens de operatie verwijderd) en Cruciate Retaining (CR=met behoud van de achterste kruisband). De auteurs vonden dat de knieflexie significant hoger was in de PS tov de CR TKP (126.3º tov 115º). Zij concluderen dat de PS high flexion TKP meer knieflexie en natuurlijker femorale rollback laat zien dan de CR high flexion TKP (Level of Evidence I; Seon et al KSSTA 2011).